2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BUSINESS ADMINISTRATION
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: El subsistema administratiu: introducció 1.1. Naturalesa, propòsit i contingut de l’administració
1.2. Concepte d'administrador
1.3. L'anàlisi del treball directiu
1.4. L'evolució del pensament administratiu
Tema 2: La planificació empresarial 2.1. La planificació: Tipus de plans. El procés de planificació
2.2. Els objectius empresarials: Definició. Característiques. Introducció a la Direcció per objectius
2.3. El procés de planificació estratègica
2.4. Les decisions a l’empresa
2.5. El procés de control
Tema 3: L’organització 3.1. La naturalesa de l’organització
3.2. L’estructura organitzativa: concepte. Els organigrames. Tipus d’estructures
3.3. Coordinació i autoritat:el poder en l’organització. El concepte d’autoritat. Tipus d’autoritat: línia i staff. Descentralització (empowerment). Delegació d’autoritat. Centralització i descentralització
3.4. La cultura organitzativa
3.5. El treball en equip: comitès, equips i presa de decisions en grup
Tema 4: La gestió dels recursos humans 4.1. El procés de gestió dels recursos humans
4.2. La planificació dels recursos humans
4.3. La selecció de personal
4.4. La formació
4.5. L’avaluació del rendiment
4.6. El desenvolupament professional
4.7. La retribució
Tema 5: La direcció 5.1. La motivació: definició del concepte. Teories sobre motivació
5.2. El lideratge: definició del concepte. Teories sobre el lideratge
5.3. La comunicació interna: el procés de comunicació. El pla de comunicació interna. Barreres a la comunicació