2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
B5
B6
C4
2 0 2
Sessió Magistral
A2
28 42 70
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
10 15 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A2
B5
B6
C4
13 19.5 32.5
Atenció personalitzada
A2
B5
B6
C4
5 7.5 12.5
 
Proves objectives de tipus test
A2
2 6 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat