2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Asignaturas
  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l’assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen amb els objectius de l’assignatura, metodologia docent, bibliografia recomanada i sistema d’avaluació.
Sesión magistral Es tracta de sessions magistrals participatives, on el professor exposa els continguts de l'assignatura i fomenta la participació de l'alumne en relació als temes tractats.
Presentaciones/exposiciones Exposició oral per part d’un equip d’un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial (prèvia presentació escrita).
Estudio de caso El professor i els alumnes, conjuntament, formularan, analitzaran, resoldran i debatran casos pràctics, problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de l’assignatura.
Atención personalizada Durant les hores de consulta i amb el moodle el professor atendrà i resoldrà els dubtes de l'alumne tant pel que fa a les classes teòriques com a les classes pràctiques.