2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Lecture Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres de finançament. Anàlisi de les magnituds d'algunes operacions i estudi de la seva rendibilitat/cost.
Problem solving, exercises Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant.
Personal tuition Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb l'assignatura.