2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MATHEMATICS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS
   Personalized attention
Description
Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran presencialment qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.