2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  MARKETS AND FINANCIAL ASSETS I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities L'estudiant recorda i consolida els coneixements previs de finances.
Lecture El professor fa classe magistral.
Problem solving, exercises Aplicació pràctica dels temes desenvolupats.
Personal tuition Atenció i seguiment de l'estudiant.