2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueixen els objectius de l'assignatura, el mètode docent i els criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Es defineixen i analizen els instruments i eines per poder implementar un sistema integrat de planificació i control.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques S'empra programari informàtic (fulls de càlcul i processador de textos) per resoldre els problemes i desenvolupar les eines que es treballen en l'assignatura.
Atenció personalitzada Es resoldran dubtes i preguntes i s'orientarà a l'alumne de cara a l'obtenció dels coneixements que es treballen en l'assignatua i a la realització de les proves d'avaluació.