2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
   Personalized attention
Description
Durant el curs es durà a terme una atenció personalitzada dels diferents grups de treball en les sessions de pràctiques. A més a més, s'atendrà individualment als alumnes cas que ho sol·licitin en les hores destinadades a tal efecte.