2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.
Sap en què consisteix un pla de màrqueting.
Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de l'empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç