2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
2 1 3
Sessió Magistral
A5
B3
C3
C4
45.5 45.5 91
Atenció personalitzada
10 10 20
 
Proves de desenvolupament
A5
B3
C3
C4
1.5 22.5 24
Proves de desenvolupament
A5
B3
C3
C4
1 11 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat