2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  MARKETING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es farà la presentació de l'assignatura
Lecture Exposició dels conceptes teòrics del màrqueting i es donaran pautes per a la realització del treball de desenvolupament.
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a
l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.