2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  MARKETING
   Personalized attention
Description
Preparació i discusió dels treballs de desenvolupament en grup, a realitzar al llarg del curs, en contacte amb el professor