2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Asignaturas
  MARKETING
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A5
C3
L'examen final de l'assignatura constarà d'un test sobre continguts teorico-practiques, amb quatre respostes alternatives. Les respostes incorrectes restaran una tercera part del valor de la resposta correcta i les preguntes no contestades no sumaran ni restaran. 70%
Pruebas de desarrollo
A5
B3
C3
C4
Treball sobre un cas real de màrqueting que els alumnes desenvoluparan en grup i defensaran publicament a l'aula.

30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota obtinguda en el treball de desenvolupament al llarg del curs, serà d'aplicació a les dues convocatòries d'avaluació de l'assignatura.