2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MARKETING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
A5
B3
C3
C4
La qualificació final en primera convocatòria com a mínim el resultat de 4 proves (prova integral i
pràctiques/treballs/etc.) i almenys dues d’elles seran de caràcter individual.
50%
Extended-answer tests
A5
B3
C3
C4
Prova integral que tindrà lloc en la data oficial de la primera convocatòria. 50%
Others  
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria es podrà obtenir la qualificació màxima a travès d'una prova integral, que serà el 100% de la nota.