2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  MACROECONOMIA MONETÀRIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
35 38 73
Estudis previs
A7
B4
1 10 11
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
B4
10 0 10
Treballs
A7
B4
C4
1 25 26
Fòrums de debat
A7
B4
C4
1 6 7
Atenció personalitzada
A7
B4
4 5 9
 
Proves objectives de tipus test
A7
1 1 2
Proves de desenvolupament
A7
C4
1 1 2
Proves objectives de preguntes curtes
A7
2 2 4
Proves pràctiques
A7
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat