2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Finanzas y Contabilidad (2009)
 Asignaturas
  MACROECONOMÍA MONETARIA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicació dels objectius i continguts de l'assignatura, les metodologies d'avaluació i les seves relacions amb les competències que l'alumne ha d'assolir. Informació sobre l'atenció personalitzada als alumnes.
Prova de coneixements previs de matemàtiques sense nota d'avaluació.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Estudios previos Estudi de la solució dels exercicis de cada tema per part de l'alumne abans de la classe pràctica corresponent
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució dels exercicis de cada tema a l'aula ordinària per part dels alumnes amb la correcció del professor
Trabajos Lectura i recensió d'un llibre a elecció de l'alumne entre els llibres proposats pel professor. La recensió escrita no haurà de tenir menys de 4 pàgines ni més de 6.
Foros de discusión Debat virtual entre els alumnes a partir d'un text periodístic sobre problemes econòmics i financers proposat pel professor
Atención personalizada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.