2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  MACROECONOMIA MONETÀRIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació dels objectius i continguts de l'assignatura, les metodologies d'avaluació i les seves relacions amb les competències que l'alumne ha d'assolir. Informació sobre l'atenció personalitzada als alumnes.
Prova de coneixements previs de matemàtiques sense nota d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Estudis previs Estudi de la solució dels exercicis de cada tema per part de l'alumne abans de la classe pràctica corresponent
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució dels exercicis de cada tema a l'aula ordinària per part dels alumnes amb la correcció del professor
Treballs Lectura i recensió d'un llibre a elecció de l'alumne entre els llibres proposats pel professor. La recensió escrita no haurà de tenir menys de 4 pàgines ni més de 6.
Fòrums de debat Debat virtual entre els alumnes a partir d'un text periodístic sobre problemes econòmics i financers proposat pel professor
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.