2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MONETARY MACROECONOMICS
   Personalized attention
Description
Hi haurà tres tipus d'atenció personalitzada. A l'aula ordinària: temps de classe abans de cada prova parcial en el qual cada alumne pot presentar els seus dubtes i el professor respondrà davant de la resta dels alumnes que vulguin assistir-hi. Al despatx del professor: tutoria personalitzada sobre el treball de recensió d'un llibre i possibilitat de plantejament de dubtes o problemes en qualsevol moment del curs. Per correu electrònic: comunicació virtual per resoldre dubtes o problemes administratius i/o d'informació. No es respondrà dubtes de continguts per aquesta via.