2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  MACROECONOMIA MONETÀRIA
   Fonts d'informació
Bàsica J. Stiglitz, Macroeconomía, 2ª Ed. Ampliada y actualizada, Ariel Economía, Barcelona 2004
O. Blanchard, Macroeconomía, 2ª Ed; Reimpresión 2002, Prentice Hall, Madrid 2002
R. Dornbusch, S. Fischer; R. Startz, Macroeconomía, 8ª Ed, Mc Graw Hill, Madrid 2002
B. Belzunegui; J. Cabrerizo; R. Padilla; I. Valero, Macroeconomía - Cuestiones y ejercicios resueltos, 1ª Ed, Prentice Hall, Madrid 2002

El llibre "Macroeconomía - Cuestiones y ejercicios resueltos" és d'ús obligatori per a les classes de Resolució d'exercicis a l'aula ordinària amb estudis previs per part dels alumnes.

Complementària J. Tugores, El lado oscuro de la economía - Lo que no quieren que sepas sobre la crisis, 1ª Ed, Gestión 2000, Barcelona 2009
P. Krugman, El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, 1ª Ed, Crítica, Barcelona 2009

Cada alumne ha d'escollir un d'aquests llibres per realitzar el seu treball de recensió.