2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  MONETARY MACROECONOMICS
   Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS/16204005
PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS/16204006
MATHEMATICS II/16204009
MATHEMATICS I/16204008
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS/16204004
 
Other comments
Es recomana l'assistència regular a totes les classes, la participació activa a totes les activitats d'avaluació continuada i el seguiment diari de les novetats de l'assignatura mitjançant el CV Moodle.