2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  FINANCES INTERNACIONALS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Sessió Magistral
A6
B4
C1
36 44 80
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A6
B4
C1
10 22 32
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
B4
C1
8 22 30
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves orals
A1
A7
B4
C1
1 0 1
Proves pràctiques
A1
A7
B4
C1
1 0 1
Proves mixtes
A1
A7
B4
C1
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat