2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  FINANCES INTERNACIONALS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introduir l'esquema del curs, forma d'avaluació i hores d'oficina.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura acompanyat d'alguns materials de lectura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada es durà a terme durant hores d'oficina o a través del correu electrònic, etc.