2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III Codi 16204208
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FONTS RIBAS, ALBERT
Adreça electrònica albert.fonts@urv.cat
Professors/es
FONTS RIBAS, ALBERT
Web
Informació rellevant Matèria cursada en el marc de programes de mobilitat nacionals i internacionals, de l'àmbit acadèmic de les Finances i la Comptabilitat, complementària a l'actual pla d'estudis.
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.
Únicament per a l'alumnat que participa en programes de mobilitat. Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent