2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ Codi 16204209
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CAMPA PLANAS, FERNANDO
Adreça electrònica fernando.campa@urv.cat
Professors/es
CAMPA PLANAS, FERNANDO
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIASERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa enaquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir lapresencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docènciamixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència:En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, per fer les classes pràctiques En primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • Avaluació:L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent però realitzant, en el seu cas, els exàmens de forma virtual
  • Atenció personalitzada:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics com el mail.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu d'aquesta assignatura és definir els sistemes d'informació i control d'una empresa per comprovar que es compleixen els objectius estratègics d'aquesta.

Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent