2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B1
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A5
B2
B4
C3
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
B3
C2
C3
C4
6 6 12
Atenció personalitzada
B6
C4
4 4 8
 
Proves de desenvolupament
B2
B3
4 4 8
Proves pràctiques
A5
B2
B3
B4
B5
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat