2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es realitzarà una sessió introductòria comentant els objectius de l'assignatura i el sistema d'avaluació
Lecture Es realitzaran sessions, amb el suport de transparències, per desenvolupar els aspectes teòrics de l'assignatura, sense oblidar exemples pràctics sobre la matèria
Problem solving, classroom exercises Es facilitaran casos pràctics per a la seva discussió i resolució a l'aula
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.