2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  CONTROL OF INFORMATION MANAGEMENT AND SYSTEMS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es realitzarà una sessió introductòria comentant els objectius de l'assignatura i el sistema d'avaluació
Lecture Es realitzaran sessions, amb el suport de transparències, per desenvolupar els aspectes teòrics de l'assignatura, sense oblidar exemples pràctics sobre la matèria
Problem solving, exercises in the classroom Es facilitaran casos pràctics per a la seva discussió i resolució a l'aula
Personal attention Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.