2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A5
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
Dels set casos pràctics proposats, els alumnes hauran de resoldre els mateixos en grups de màxim 3 alumnes. Es determinarà la nota mitjana entre les 6 millors qualificacions obtingudes 30%
Proves mixtes
B2
B3
Examen parcial, individual 20%
Proves mixtes
B2
B3
Examen final individual de l'assignatura. S'ha d'obtenir com a mínim un 4 per poder obtenir l'aprovat en l'assignatura 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen combinant preguntes de desenvolupament, cas pràctic i alguna pregunta tipus test