2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A5
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
Dels sis casos pràctics proposats, els alumnes hauran de resoldre els mateixos en grups de màxim 3 alumnes; que hauran de ser penjats al moodle seguint estrictament les normes d'enviament indicades. Es determinarà la nota mitjana entre les 5 millors qualificacions obtingudes 25%
Proves mixtes
B2
B3
Examen parcial, individual 25%
Proves mixtes
B2
B3
Examen final individual de l'assignatura. S'ha d'obtenir com a mínim un 4 a l'examen final per poder obtenir l'aprovat en l'assignatura mitjançant l’avaluació continuada 50%
Altres  

Als exàmens finals, tant de la primera com de la segona convocatoria, la nota serà la de l'examen, sense considerar les proves pràctiques

 
Altres comentaris i segona convocatòria

La primera i segona convocatòria consistirà en un examen combinant preguntes de desenvolupament, cas pràctic i/o alguna pregunta tipus test. No es tindrà en compte les notes de les proves pràctiques, examen parcial i examen final de l'avaluació continuada.