2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL MANAGEMENT: CORPORATE RISK MANAGEMENT
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) FINANCIAL MANAGEMENT: CORPORATE RISK MANAGEMENT Code 16204215
Study programme
Graduate in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
ANDREU CORBATON, JORDI
E-mail jordi.andreuc@urv.cat
Lecturers
ANDREU CORBATON, JORDI
Web
Relevant information L'objectiu final de l'assignatura és donar a l'alumne una visió global de la gestió de riscs dins d'una empresa. Els objectius particulars són definir, detectar i analitzar els riscs als que està exposada una empresa, intentant establir processos i tècniques de gestió dels mateixos, amb la finalitat d'equilibrar recompensa i risc en tots i cadascun dels processos d'un negoci, intentant entendre a més la dinàmica canviant d'aquesta realitat.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.