2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: GESTIÓ DE RISCOS CORPORATIUS
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1.ERM (Enterprise Risk Management) 1. Introducció: risc i recompensa.
2. Classificació de riscs corporatius.
3. Visió global de l'anàlisi i control de riscs corporatius (ERM).
4. Desenvolupament i aplicació del ERM.
5. Introducció a la cobertura i transmissió de riscs.
Tema 2. Introducció del Risc en la valoració de projectes d'inversió. 1. Naturalesa del risc i actitud personal davant del mateix.
2. Classificació de models de valoració d'inversions en ambient de risc.
3. Models basats en rendibilitat exigida.
4. Models basats en estadístics com a mesura de risc.
Tema 3. Risc de Mercat 1. Definició i identificació del risc de mercat.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de mercat.
3. Cobertura del risc de mercat a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 4. Risc de Crèdit 1. Definició i identificació del risc de crèdit.
2. Mètodes de valoració del risc de crèdit
3. Cobertura del risc de credit a través de productes derivats
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 5. Risc de Canvi 1. Definició i identificació del risc de canvi.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de canvi.
3. Cobertura del risc de canvi a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 6. Risc de Liquiditat 1. Definició i identificació del risc de liquiditat
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de liquiditat.
3. Cobertura del risc de liquiditat a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 7. Risc operatiu, tecnològic i risc ètic: gestió, ètica i responsabilitat social corporativa (RSC) 1. Definició i identificació del risc operatiu, tecnològic i ètic.
2. Les preferències de l'inversor i l'aversió al risc.
3. Psicologia de la decisió: Biaixos psicològics en la presa de decisions.
4. Estratègia i Lideratge (Strategy and Leadership).
5. Responsabilitat Social Corporativa (Corporate Social Responsibility)
6. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 8. Risc Legal 1. Definició i identificació del risc legal.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc legal.
3. Cobertura del risc legal a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 9. Risc d'Imatge 1. Definició i identificació del risc d'imatge.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc d'imatge.
3. Cobertura del risc d'imatge a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 10. Altres Riscs 1. Definició i identificació d'altres riscs.
2. Mètodes de valoració i gestió d'altres riscs.
3. Cobertura a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.