2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: GESTIÓ DE RISCOS CORPORATIUS
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1.ERM (Enterprise Risk Management) 1. Introducció: risc i recompensa.
2. Classificació de riscs corporatius.
3. Introducció a la cobertura i transmissió de riscs.El ERM.
Tema 2. Introducció del Risc en la valoració de projectes d'inversió. 1. Introducció
2. La sensibilitat com mesura de risc
3. Les decisions d'inversió en l'entorn aleatori
4. Esperança y variància del VAN
5. Equivalent cert d'un projecte d'inversió
Tema 3. Risc de Mercat 1. Definició i identificació del risc de mercat.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de mercat.
3. Cobertura del risc de mercat a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 4. Risc de Crèdit 1. Definició i identificació del risc de crèdit.
2. Mètodes de valoració del risc de crèdit
3. Cobertura del risc de credit a través de productes derivats
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 5. Risc de Canvi 1. Definició i identificació del risc de canvi.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de canvi.
3. Cobertura del risc de canvi a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 6. Risc de Liquiditat 1. Definició i identificació del risc de liquiditat
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de liquiditat.
3. Cobertura del risc de liquiditat a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 7. Risc operatiu, tecnològic i risc ètic: gestió, ètica i responsabilitat social corporativa (RSC) 1. Definició i identificació del risc operatiu, tecnològic i ètic.
2. Les preferències de l'inversor i l'aversió al risc.
3. Psicologia de la decisió: Biaixos psicològics en la presa de decisions.
4. Estratègia i Lideratge (Strategy and Leadership).
5. Responsabilitat Social Corporativa (Corporate Social Responsibility)
6. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 8. Risc Legal 1. Definició i identificació del risc legal.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc legal.
3. Cobertura del risc legal a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 9. Risc d'Imatge 1. Definició i identificació del risc d'imatge.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc d'imatge.
3. Cobertura del risc d'imatge a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 10. Altres Riscs 1. Definició i identificació d'altres riscs.
2. Mètodes de valoració i gestió d'altres riscs.
3. Cobertura a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.