2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: GESTIÓ DE RISCOS CORPORATIUS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueixen els objectius globals de l'assignatura i l'estructura de les classes.
Sessió Magistral Es defineixen i aporten continguts teòrics i pràctics que permeten a l'alumne realitzar un correcte anàlisi i tractament de riscs
Presentacions / exposicions Es realitza la defensa del treball realitzat en les sessions pràctiques, així com la defensa dels continguts teòric-pràctic adquirits
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques S'utilitzen eines informàtiques per automatitzar la recerca d'informació, el càlcul, l'anàlisi i la gestió dels riscs empresarials