2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: GESTIÓ DE RISCOS CORPORATIUS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A6
B5
B6
C4
Presentació de l'informe realitzat al llarg del curs 50%
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C3
Prova d'avaluació final 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura serà avaluable tant en primera com en segona convocatòria a través d'Avaluació Contínua (AC), que consistirà en:

Presentació de treballs: s'haurà de realitzar un informe complert que s'anirà presentan en les diferents fases d'elaboració del mateix. Les diferents presentacions i defenses puntuaran en global un 50%.

Examen final: el 50% restant procedirà d'un examen final tipus test. La nota mínima exigida en el mateix és un 3.5

Els alumnes que no s'acullin a l'AC poden superar l'assignatura realitzant l'examen final tipus test.