2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
   Selection technique and assignment
Procedures

En el moment de matricular el Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha de tenir 168 ECTS superats.

La selecció i assignació del tema del Treball de Fi de Grau, seguirà el procediment següent:

1. L'estudiant prioritzarà els àmbits temàtics d'entre els que se li proposin. L'estudiant disposarà a l'espai Moodle d'un llistat amb la relació d'àmbits actualitzats per a cada curs acadèmic.

2. Des de la coordinació del Treball de Fi de Grau es realitzarà l'assignació de l'àmbit d'acord amb els criteris establerts pel centre.

3. El centre i els departaments vinculats a la FEE assignaran un/a tutor/a a cada estudiant, tenint en compte l'àmbit.

4. La temàtica final serà acordada entre tutor i estudiant.