2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
   Specific action plan / execution
  Description
Introductory activities Sessió informativa sobre el contingut i estructura del treball de fi de grau.
Selection/assignation of Bachelor's /Master's final project Selecció i assignació de l'àmbit del treball de fi de grau a desenvolupar.
Mechanisms for coordinating and monitoring the Bachelor's /Master's final project Orientació i seguiment del/de la tutor/a a l'estudiant.
Composition of the Bachelor's /Master's final project Elaboració d'un treball autònom per part de l'estudiant on mostri l'assoliment de competències i l'aprenentatge de continguts formatius del grau de manera integrada.
Presentation and defence of the Bachelor's /Master's final project Exposició i defensa per part de l'estudiant del treball de fi de grau.