2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
   Coordination and monitoring mechanisms
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat).
Description

Reunions que l’estudiant manté amb el/la seu/va tutor/a de treball de fi de grau en diferents moments del desenvolupament del treball.