2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT
   Recommendations


 
Other comments
En el moment de matricular el Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha de tenir 168 ECTS superats.