2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Graduate in Finances and Accounting
 Taula d'equivalències B1 i B2

Per veure la Taula d'equivalències B1 i B2 del Currículum Nuclear del Grau clicar l'enllaç següent:

Equivalències B1 i B2