2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Qualitat

Per accedir a la web de qualitat de la FEE clicar l'enllaç següent:  Qualitat