2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16204010 DRET MERCANTIL 1Q
Formació bàsica 6
16204007 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16204001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16204004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16204008 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16204002 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16204005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16204009 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16204003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
16204006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16204111 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 6
16204107 COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR 1Q
Obligatòria 6
16204118 MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16204112 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16204103 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16204108 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 2Q
Obligatòria 6
16204101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16204104 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16204113 FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Obligatòria 6
16204119 MACROECONOMIA MONETÀRIA 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16204109 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 1Q
Obligatòria 6
16204102 DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16204105 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16204115 MERCATS I ACTIUS FINANCERS I 1Q
Obligatòria 6
16204114 VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1Q
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16204110 AUDITORIA 1Q
Obligatòria 6
16204106 CIUTADANIA 1Q
Obligatòria 6
16204120 FISCALITAT 1Q
Obligatòria 6
16204117 MERCATS I ACTIUS FINANCERS II 1Q
Obligatòria 6
16204116 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 1Q
Obligatòria 6
16204301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 6
16204401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 24
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16204223 ANÀLISI DE DADES FINANCERES 2Q
Optativa 6
16204213 COMPTABILITAT I FISCALITAT 2Q
Optativa 6
16204212 CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16204209 CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 2Q
Optativa 6
16204210 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 2Q
Optativa 6
16204205 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16204217 DRET DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16204203 ECONOMIA INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16204206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 6
16204207 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 12
16204208 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 12
16204202 FINANCES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6
16204214 GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES 2Q
Optativa 6
16204218 HISTÒRIA ECONÒMICA 2Q
Optativa 6
16204211 MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16204201 MÀRQUETING INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16204204 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6