2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
First Year
Competence/
Learning outcomes
1
6
2
0
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
2
0
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
2
0
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
2
0
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
2
0
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
2
0
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
2
0
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
2
0
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
2
0
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
2
0
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
A2Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o
privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
LO1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204010/DRET MERCANTIL
A3Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
LO1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204010/DRET MERCANTIL
A5Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
LO1Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO11Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO12Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO13Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
A6Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
LO1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204010/DRET MERCANTIL
A7Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la
seva influència sobre el sector financer.
LO1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16204010/DRET MERCANTIL
A8Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per a l'anàlisi de les principals
variables del sistema econòmic-financer.
LO1Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16204010/DRET MERCANTIL
B1Learning to learn
LO1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Comprèn els elements que composen una disciplina
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16204010/DRET MERCANTIL
 LO11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16204010/DRET MERCANTIL
 LO13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16204010/DRET MERCANTIL
 LO14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16204010/DRET MERCANTIL
 LO15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16204010/DRET MERCANTIL
B2Ability to solve complex problems effectively in the field .....
LO1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Troba la solució adequada
    LO9 - Troba la solució adequada

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Troba la solució adequada

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Troba la solució adequada

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Troba la solució adequada

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Troba la solució adequada

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Troba la solució adequada

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Troba la solució adequada

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Troba la solució adequada

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Troba la solució adequada

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Troba la solució adequada

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16204010/DRET MERCANTIL
 LO11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16204010/DRET MERCANTIL
 LO12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16204010/DRET MERCANTIL
 LO13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16204010/DRET MERCANTIL
 LO14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16204010/DRET MERCANTIL
 LO15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16204010/DRET MERCANTIL
B3Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
LO1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Experimenta amb procediments nous
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Identifica els resultats de la innovació
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Troba nous mètodes per fer les coses
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16204010/DRET MERCANTIL
 LO12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16204010/DRET MERCANTIL
 LO14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16204010/DRET MERCANTIL
 LO15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16204010/DRET MERCANTIL
B4Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
LO1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16204010/DRET MERCANTIL
 LO11Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16204010/DRET MERCANTIL
 LO12Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16204010/DRET MERCANTIL
 LO13Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO14Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16204010/DRET MERCANTIL
 LO15Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16204010/DRET MERCANTIL
 LO16Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16204010/DRET MERCANTIL
B5Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
LO1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Accepta i compleix les normes del grup
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16204010/DRET MERCANTIL
 LO11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16204010/DRET MERCANTIL
 LO12Dirigeix reunions amb eficàcia
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16204010/DRET MERCANTIL
 LO13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16204010/DRET MERCANTIL
 LO14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16204010/DRET MERCANTIL
 LO15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16204010/DRET MERCANTIL
B6Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in
specific technical fields
LO1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Fa presentacions interessants i convincents
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16204010/DRET MERCANTIL
 LO11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16204010/DRET MERCANTIL
 LO12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16204010/DRET MERCANTIL
 LO13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16204010/DRET MERCANTIL
 LO14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16204010/DRET MERCANTIL
 LO15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16204010/DRET MERCANTIL
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16204010/DRET MERCANTIL
 LO7Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO7 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16204010/DRET MERCANTIL
C1Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16204010/DRET MERCANTIL
 LO8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16204010/DRET MERCANTIL
 LO9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16204010/DRET MERCANTIL
 LO10Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16204010/DRET MERCANTIL
C2Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
LO1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16204010/DRET MERCANTIL
C3Management of information and knowledge.
LO1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16204010/DRET MERCANTIL
C4Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16204010/DRET MERCANTIL
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16204010/DRET MERCANTIL
 LO6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16204010/DRET MERCANTIL
C5Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
LO1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16204010/DRET MERCANTIL
C6Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.
LO1Identificar necessitats de formació
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO1 - Identificar necessitats de formació

16204010/DRET MERCANTIL
 LO2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16204010/DRET MERCANTIL
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

16204010/DRET MERCANTIL
 LO4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204007/ESTADÍSTICA I
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204008/MATEMÀTIQUES I
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204009/MATEMÀTIQUES II
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16204010/DRET MERCANTIL