2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Primer CursoSegundo CursoTercer CursoOptativa
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
6
2
0
4
0
0
1
1
6
2
0
4
0
0
2
1
6
2
0
4
0
0
3
1
6
2
0
4
0
0
4
1
6
2
0
4
0
0
5
1
6
2
0
4
0
0
6
1
6
2
0
4
0
0
7
1
6
2
0
4
0
0
8
1
6
2
0
4
0
0
9
1
6
2
0
4
0
1
0
1
6
2
0
4
1
0
1
1
6
2
0
4
1
0
3
1
6
2
0
4
1
0
4
1
6
2
0
4
1
0
7
1
6
2
0
4
1
0
8
1
6
2
0
4
1
1
1
1
6
2
0
4
1
1
2
1
6
2
0
4
1
1
3
1
6
2
0
4
1
1
8
1
6
2
0
4
1
1
9
1
6
2
0
4
1
0
2
1
6
2
0
4
1
0
5
1
6
2
0
4
1
0
9
1
6
2
0
4
1
1
4
1
6
2
0
4
1
1
5
1
6
2
0
4
2
0
1
1
6
2
0
4
2
0
2
1
6
2
0
4
2
0
3
1
6
2
0
4
2
0
4
1
6
2
0
4
2
0
5
1
6
2
0
4
2
0
6
1
6
2
0
4
2
0
7
1
6
2
0
4
2
0
8
1
6
2
0
4
2
0
9
1
6
2
0
4
2
1
0
1
6
2
0
4
2
1
1
1
6
2
0
4
2
1
2
1
6
2
0
4
2
1
3
1
6
2
0
4
2
1
4
1
6
2
0
4
2
1
5
1
6
2
0
4
2
1
7
1
6
2
0
4
2
1
8
A1Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el
formen, així com les relacions entre elles i amb el seu entorn econòmic.
RA1Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204118/MARKETING
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204118/MARKETING
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204118/MARKETING
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204118/MARKETING
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204118/MARKETING
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Descriu i valora actius financers de renda fixa.
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204118/MARKETING
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204118/MARKETING
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204118/MARKETING
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204118/MARKETING
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204118/MARKETING
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204118/MARKETING
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204118/MARKETING
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204118/MARKETING
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204118/MARKETING
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
A2Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o
privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204118/MARKETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204118/MARKETING
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204118/MARKETING
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204118/MARKETING
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204118/MARKETING
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204118/MARKETING
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204118/MARKETING
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204118/MARKETING
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Coneix els riscos empresarials més importants.
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204118/MARKETING
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204118/MARKETING
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204118/MARKETING
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204118/MARKETING
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204118/MARKETING
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
A3Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204118/MARKETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204118/MARKETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204118/MARKETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204118/MARKETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204118/MARKETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204118/MARKETING
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204118/MARKETING
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204118/MARKETING
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204118/MARKETING
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204118/MARKETING
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204118/MARKETING
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204118/MARKETING
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204118/MARKETING
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204118/MARKETING
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Sap elaborar els estats comptables consolidats.
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204118/MARKETING
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA16Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204118/MARKETING
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
A4Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat
de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
RA1Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204118/MARKETING
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204118/MARKETING
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204118/MARKETING
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204118/MARKETING
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
A5Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
RA1Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204118/MARKETING
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204118/MARKETING
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204118/MARKETING
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204118/MARKETING
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204118/MARKETING
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204118/MARKETING
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204118/MARKETING
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA8Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204118/MARKETING
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204118/MARKETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204118/MARKETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA11Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204118/MARKETING
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA12Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204118/MARKETING
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA13Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204118/MARKETING
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA14Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204118/MARKETING
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA15Sap en què consisteix un pla de màrqueting.
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204118/MARKETING
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA16Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204118/MARKETING
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA17Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204103/MICROECONOMÍA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204118/MARKETING
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA18Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204118/MARKETING
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA18 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA19Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204118/MARKETING
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA19 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA20Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204118/MARKETING
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA20 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA21Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204118/MARKETING
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA21 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA22Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204118/MARKETING
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA22 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA23Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204118/MARKETING
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA23 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per subministrar a l’organització la informació rellevant per la
presa de decisions.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA24Entén el valor de la informació en l'empresa.
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204118/MARKETING
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA24 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA25Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204118/MARKETING
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA25 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA26Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204118/MARKETING
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA26 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA27Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204118/MARKETING
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA27 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació de l'empresa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA28És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204118/MARKETING
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA28 - És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions
estratègiques.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA29Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204118/MARKETING
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA29 - Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de decisió estratègica de les empreses
actuals des d’una perspectiva global de l’alta direcció, i dissenya actuacions que proporcionen
solucions adequades a la seva realitat competitiva.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA30Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204118/MARKETING
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA30 - Comprèn les funcions i les tasques que realitza el Director de Màrqueting en empreses de serveis
financers.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA31Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204118/MARKETING
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA31 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en
empreses de serveis financers.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA32Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204118/MARKETING
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA32 - Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses de
serveis financers.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA33Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204118/MARKETING
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA33 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA34Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204118/MARKETING
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA34 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA35Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204118/MARKETING
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA35 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA36Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204118/MARKETING
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA36 - Sap determinar el resultat comptable i fiscal de l’empresa en el període de càlcul tenint en
compte les diferents existents en les dues disciplines.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
A6Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
RA1Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204118/MARKETING
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA1 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA2Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204118/MARKETING
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA2 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA3Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204118/MARKETING
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA3 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA4Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204118/MARKETING
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA4 - Calcula la rendibilitat financera d'un actiu financer.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA5Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204118/MARKETING
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA5 - Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA6Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204118/MARKETING
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204208/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD III
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204209/CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204210/DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204211/MÁRKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204212/CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204213/CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204214/GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204215/DIRECCIÓN FINANCIERA: GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204217/DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA6 - Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.

16204218/HISTORIA ECONÓMICA
 RA7Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204001/INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204002/CONTABILIDAD FINANCIERA
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204003/ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204004/INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204005/INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204006/PRINCIPIOS DE ECONOMÍA APLICADA
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204008/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204009/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204010/DERECHO MERCANTIL
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204101/DIRECCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204103/MICROECONOMÍA
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204107/CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204108/ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204111/ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204112/MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204113/FUNDAMENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204118/MARKETING
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204119/MACROECONOMÍA MONETARIA
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204102/DIRECCIÓN FINANCIERA: FINANCIACIÓN
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204105/ECONOMÍA MUNDIAL
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204109/CONTABILIDAD DE GESTIÓN
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204114/VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204115/MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS I
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204201/MÁRKETING INTERNACIONAL
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204202/FINANZAS INTERNACIONALES
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204203/ECONOMÍA INTERNACIONAL
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204204/RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204205/DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204206/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204207/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD II
    RA7 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16204208/ESTUDIO