2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
2
0
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
2
0
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
2
0
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
2
0
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
2
0
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
2
0
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
2
0
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
2
0
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
2
0
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
2
0
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
1
6
2
0
4
1
0
1
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
2
0
4
1
0
3
MICROECONOMIA
1
6
2
0
4
1
0
4
ESTADÍSTICA II
1
6
2
0
4
1
0
7
COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
1
6
2
0
4
1
0
8
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
1
6
2
0
4
1
1
1
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
1
6
2
0
4
1
1
2
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
2
0
4
1
1
3
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
1
6
2
0
4
1
1
8
MÀRQUETING
1
6
2
0
4
1
1
9
MACROECONOMIA MONETÀRIA
1
6
2
0
4
1
0
2
DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
1
6
2
0
4
1
0
5
ECONOMIA MUNDIAL
1
6
2
0
4
1
0
9
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
2
0
4
1
1
4
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
1
6
2
0
4
1
1
5
MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
1
6
2
0
4
1
0
6
CIUTADANIA
1
6
2
0
4
1
1
0
AUDITORIA
1
6
2
0
4
1
1
6
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
1
6
2
0
4
1
1
7
MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
1
6
2
0
4
1
2
0
FISCALITAT
1
6
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
6
2
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
6
2
0
4
2
0
1
MÀRQUETING INTERNACIONAL
1
6
2
0
4
2
0
2
FINANCES INTERNACIONALS
1
6
2
0
4
2
0
3
ECONOMIA INTERNACIONAL
1
6
2
0
4
2
0
4
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
1
6
2
0
4
2
0
5
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
1
6
2
0
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
2
0
4
2
0
7
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
2
0
4
2
0
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
1
6
2
0
4
2
0
9
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
1
6
2
0
4
2
1
0
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
1
6
2
0
4
2
1
1
MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
1
6
2
0
4
2
1
2
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
1
6
2
0
4
2
1
3
COMPTABILITAT I FISCALITAT
1
6
2
0
4
2
1
4
GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
2
0
4
2
1
7
DRET DELS MERCATS FINANCERS
1
6
2
0
4
2
1
8
HISTÒRIA ECONÒMICA
1
6
2
0
4
2
2
3
ANÀLISI DE DADES FINANCERES
A1Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el
formen, així com les relacions entre elles i amb el seu entorn econòmic.
RA1Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204103/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204118/MÀRQUETING
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204106/CIUTADANIA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204110/AUDITORIA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204120/FISCALITAT
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA2Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204103/MICROECONOMIA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204118/MÀRQUETING
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204106/CIUTADANIA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204110/AUDITORIA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204120/FISCALITAT
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA3Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204103/MICROECONOMIA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204118/MÀRQUETING
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204106/CIUTADANIA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204110/AUDITORIA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204120/FISCALITAT
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Sap descriure el concepte, components i característiques del sistema financer.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA4Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204103/MICROECONOMIA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204118/MÀRQUETING
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204106/CIUTADANIA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204110/AUDITORIA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204120/FISCALITAT
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Explica el funcionament operatiu de la política monetària de la UEM.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA5Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204103/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204118/MÀRQUETING
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204106/CIUTADANIA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204110/AUDITORIA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204120/FISCALITAT
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Entén el plantejament de la gestió de carteres, sabent aplicar les eines analítiques de suport i
la implementació de les teories clàssiques dels mercats de capitals.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA6Descriu i valora actius financers de renda fixa.
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204118/MÀRQUETING
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204106/CIUTADANIA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204110/AUDITORIA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204120/FISCALITAT
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA7Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204118/MÀRQUETING
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204106/CIUTADANIA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204110/AUDITORIA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204120/FISCALITAT
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Identifica i analitza els riscos inherents a una inversió en actius de renda fixa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA8Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204118/MÀRQUETING
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204106/CIUTADANIA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204110/AUDITORIA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204120/FISCALITAT
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Coneix estratègies de gestió de carteres de renda fixa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA9Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204118/MÀRQUETING
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204106/CIUTADANIA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204110/AUDITORIA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204120/FISCALITAT
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Comprén la funció dels mercats financers en el món empresarial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA10Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204118/MÀRQUETING
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204106/CIUTADANIA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204110/AUDITORIA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204120/FISCALITAT
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Identifica les principals institucions que formen part d’aquests mercats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA11Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204118/MÀRQUETING
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204106/CIUTADANIA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204110/AUDITORIA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204120/FISCALITAT
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Dona resposta als interessos de les parts implicades en aquests mercats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA12Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204118/MÀRQUETING
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204106/CIUTADANIA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204110/AUDITORIA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204120/FISCALITAT
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Comprèn els procediments d’emissió i de negociació dels actius de renda fixa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA13Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204118/MÀRQUETING
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204106/CIUTADANIA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204110/AUDITORIA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204120/FISCALITAT
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda fixa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA14Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204103/MICROECONOMIA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204118/MÀRQUETING
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204106/CIUTADANIA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204110/AUDITORIA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204120/FISCALITAT
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA15Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204103/MICROECONOMIA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204118/MÀRQUETING
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204106/CIUTADANIA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204110/AUDITORIA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204120/FISCALITAT
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Comprèn els procediments d'emissió i de negociació de les accions.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA16Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204118/MÀRQUETING
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204106/CIUTADANIA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204110/AUDITORIA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204120/FISCALITAT
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Comprèn la naturalesa i el funcionament dels instruments i mercats de derivats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA17 Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204103/MICROECONOMIA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204118/MÀRQUETING
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204106/CIUTADANIA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204110/AUDITORIA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204120/FISCALITAT
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Integra els coneixements teòrics del sistema financer a les realitats del mercat.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA18Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204118/MÀRQUETING
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204106/CIUTADANIA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204110/AUDITORIA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204120/FISCALITAT
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Sintetitzar informació del mercats financers mitjançant l’ús d’un full de càlcul i
interpretar-ne els resultats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA19Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204103/MICROECONOMIA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204118/MÀRQUETING
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204106/CIUTADANIA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204110/AUDITORIA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204120/FISCALITAT
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA19 - Aplicar a casos concrets els principals models de mercats financers.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
A2Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o
privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
RA1Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204118/MÀRQUETING
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204106/CIUTADANIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204110/AUDITORIA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204120/FISCALITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA2Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204103/MICROECONOMIA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204118/MÀRQUETING
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204106/CIUTADANIA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204110/AUDITORIA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204120/FISCALITAT
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA3Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204103/MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204118/MÀRQUETING
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204106/CIUTADANIA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204110/AUDITORIA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204120/FISCALITAT
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins de
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA4Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204103/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204118/MÀRQUETING
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204106/CIUTADANIA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204110/AUDITORIA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204120/FISCALITAT
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA5Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204103/MICROECONOMIA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204118/MÀRQUETING
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204106/CIUTADANIA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204110/AUDITORIA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204120/FISCALITAT
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA6Resol casos que simulen la realitat empresarial.
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204118/MÀRQUETING
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204106/CIUTADANIA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204110/AUDITORIA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204120/FISCALITAT
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Resol casos que simulen la realitat empresarial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA7Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204103/MICROECONOMIA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204118/MÀRQUETING
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204106/CIUTADANIA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204110/AUDITORIA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204120/FISCALITAT
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA8Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204103/MICROECONOMIA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204118/MÀRQUETING
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204106/CIUTADANIA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204110/AUDITORIA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204120/FISCALITAT
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA9Coneix els riscos empresarials més importants.
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204103/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204118/MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204106/CIUTADANIA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204110/AUDITORIA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204120/FISCALITAT
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Coneix els riscos empresarials més importants.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA10Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204103/MICROECONOMIA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204118/MÀRQUETING
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204106/CIUTADANIA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204110/AUDITORIA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204120/FISCALITAT
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA11Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204103/MICROECONOMIA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204118/MÀRQUETING
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204106/CIUTADANIA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204110/AUDITORIA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204120/FISCALITAT
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per l’establiment d’objectius i realitzar
l’anàlisi estratègica, tant interna com externa, integrant-hi la informació financera i/o
comptable

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA12Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204103/MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204118/MÀRQUETING
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204106/CIUTADANIA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204110/AUDITORIA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204120/FISCALITAT
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments de formulació i implementació d’estratègies
de negoci i corporatives, integrant-hi la informació financera i/o comptable

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA13Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204118/MÀRQUETING
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204106/CIUTADANIA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204110/AUDITORIA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204120/FISCALITAT
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Sap recopilar i discriminar informació rellevant per a la formulació i interpretació dels estats
financers consolidats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA14Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204103/MICROECONOMIA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204118/MÀRQUETING
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204106/CIUTADANIA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204110/AUDITORIA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204120/FISCALITAT
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Dissenya estratègies d’inversió amb actius de renda variable.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA15Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204118/MÀRQUETING
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204106/CIUTADANIA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204110/AUDITORIA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204120/FISCALITAT
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Dissenya estratègies d’inversió i gestió del risc amb instruments derivats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA16Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204103/MICROECONOMIA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204118/MÀRQUETING
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204106/CIUTADANIA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204110/AUDITORIA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204120/FISCALITAT
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Dissenya un pla d'empreses amb eines informàtiques (Excel).

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA17Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204103/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204118/MÀRQUETING
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204106/CIUTADANIA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204110/AUDITORIA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204120/FISCALITAT
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Analitza la viabilitat del pla d'empreses dissenyat.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA18 Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204103/MICROECONOMIA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204118/MÀRQUETING
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204106/CIUTADANIA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204110/AUDITORIA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204120/FISCALITAT
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Integra els coneixements de l'àmbit financer i comptable per tal de dirigir coordinadament ambdues
àrees.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
A3Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204103/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204118/MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204106/CIUTADANIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204110/AUDITORIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204120/FISCALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204118/MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204106/CIUTADANIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204110/AUDITORIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204120/FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204118/MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204106/CIUTADANIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204110/AUDITORIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204120/FISCALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204118/MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204106/CIUTADANIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204110/AUDITORIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204120/FISCALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204103/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204118/MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204106/CIUTADANIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204110/AUDITORIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204120/FISCALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204103/MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204118/MÀRQUETING
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204106/CIUTADANIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204110/AUDITORIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204120/FISCALITAT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA7Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204118/MÀRQUETING
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204106/CIUTADANIA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204110/AUDITORIA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204120/FISCALITAT
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA8Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204103/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204118/MÀRQUETING
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204106/CIUTADANIA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204110/AUDITORIA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204120/FISCALITAT
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204103/MICROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204118/MÀRQUETING
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204106/CIUTADANIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204110/AUDITORIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204120/FISCALITAT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA10Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204103/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204118/MÀRQUETING
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204106/CIUTADANIA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204110/AUDITORIA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204120/FISCALITAT
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Sap els aspectes essencials de la comptabilitat de societats en el marc regulatori vigent.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA11Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204103/MICROECONOMIA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204118/MÀRQUETING
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204106/CIUTADANIA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204110/AUDITORIA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204120/FISCALITAT
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Coneix els criteris específics de la comptabilitat financera.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA12Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204118/MÀRQUETING
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204106/CIUTADANIA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204110/AUDITORIA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204120/FISCALITAT
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Sap aplicar els aspectes essencials de la comptabilitat de societats i els criteris específics de
la comptabilitat financera a la realitat empresarial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA13Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204118/MÀRQUETING
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204106/CIUTADANIA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204110/AUDITORIA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204120/FISCALITAT
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Sap captar, mesurar i valorar la circulació interna de l’empresa, així com llur racionalització
i control, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA14Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204103/MICROECONOMIA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204118/MÀRQUETING
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204106/CIUTADANIA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204110/AUDITORIA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204120/FISCALITAT
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Coneix les característiques dels grups de societats i les seves implicacions comptables.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA15Sap elaborar els estats comptables consolidats.
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204118/MÀRQUETING
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204106/CIUTADANIA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204110/AUDITORIA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204120/FISCALITAT
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Sap elaborar els estats comptables consolidats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA16Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204103/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204118/MÀRQUETING
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204106/CIUTADANIA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204110/AUDITORIA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204120/FISCALITAT
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Sap captar, mesurar i valorar l’activitat que desenvolupa l’empresa i les seves implicacions
fiscals, amb la finalitat d’apropar-nos a la realitat econòmica de l’empresa

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA17Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204118/MÀRQUETING
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204106/CIUTADANIA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204110/AUDITORIA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204120/FISCALITAT
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Integra els coneixements comptables com a reflexe de la realitat empresarial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
A4Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat
de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
RA1Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204103/MICROECONOMIA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204118/MÀRQUETING
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204106/CIUTADANIA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204110/AUDITORIA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204120/FISCALITAT
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la
Unió Europea i a Espanya.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA2Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204103/MICROECONOMIA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204118/MÀRQUETING
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204106/CIUTADANIA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204110/AUDITORIA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204120/FISCALITAT
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels
estats comptables.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA3Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204118/MÀRQUETING
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204106/CIUTADANIA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204110/AUDITORIA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204120/FISCALITAT
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA4Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204103/MICROECONOMIA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204118/MÀRQUETING
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204106/CIUTADANIA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204110/AUDITORIA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204120/FISCALITAT
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA5Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204103/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204118/MÀRQUETING
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204106/CIUTADANIA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204110/AUDITORIA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204120/FISCALITAT
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Coneix la finalitat i la utilitat de l'auditoria de comptes.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA6Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204103/MICROECONOMIA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204118/MÀRQUETING
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204106/CIUTADANIA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204110/AUDITORIA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204120/FISCALITAT
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Està familiaritzat amb les tècniques de revisió i tancament comptable.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA7Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204118/MÀRQUETING
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204106/CIUTADANIA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204110/AUDITORIA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204120/FISCALITAT
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Coneix els elements per desenvolupar un sistema integrat de planificació i control d'una empresa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA8Dissenya els mecanismes de control adients.
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204103/MICROECONOMIA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204118/MÀRQUETING
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204106/CIUTADANIA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204110/AUDITORIA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204120/FISCALITAT
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Dissenya els mecanismes de control adients.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA9Realitza pressupostos econòmics i financers.
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204103/MICROECONOMIA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204118/MÀRQUETING
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204106/CIUTADANIA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204110/AUDITORIA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204120/FISCALITAT
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Realitza pressupostos econòmics i financers.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA10 Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204118/MÀRQUETING
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204106/CIUTADANIA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204110/AUDITORIA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204120/FISCALITAT
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Integra els coneixementss comptables i financers per valorar la viabilitat d'un projecte
empresarial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
A5Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
RA1Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204118/MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204106/CIUTADANIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204110/AUDITORIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204120/FISCALITAT
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204118/MÀRQUETING
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204106/CIUTADANIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204110/AUDITORIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204120/FISCALITAT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA3Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204103/MICROECONOMIA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204118/MÀRQUETING
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204106/CIUTADANIA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204110/AUDITORIA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204120/FISCALITAT
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA4Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204103/MICROECONOMIA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204118/MÀRQUETING
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204106/CIUTADANIA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204110/AUDITORIA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204120/FISCALITAT
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA5Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204103/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204118/MÀRQUETING
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204106/CIUTADANIA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204110/AUDITORIA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204120/FISCALITAT
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA6Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204103/MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204118/MÀRQUETING
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204106/CIUTADANIA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204110/AUDITORIA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204120/FISCALITAT
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA7Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204103/MICROECONOMIA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204118/MÀRQUETING
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204106/CIUTADANIA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204110/AUDITORIA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204120/FISCALITAT
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA8Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204103/MICROECONOMIA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204118/MÀRQUETING
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204106/CIUTADANIA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204110/AUDITORIA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204120/FISCALITAT
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204103/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204118/MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204106/CIUTADANIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204110/AUDITORIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204120/FISCALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204118/MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204106/CIUTADANIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204110/AUDITORIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204120/FISCALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA11Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204103/MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204118/MÀRQUETING
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204106/CIUTADANIA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204110/AUDITORIA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204120/FISCALITAT
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA12Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204103/MICROECONOMIA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204118/MÀRQUETING
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204106/CIUTADANIA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204110/AUDITORIA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204120/FISCALITAT
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA13Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204103/MICROECONOMIA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204118/MÀRQUETING
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204106/CIUTADANIA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204110/AUDITORIA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204120/FISCALITAT
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA14Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204103/MICROECONOMIA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204118/MÀRQUETING
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204106/CIUTADANIA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204110/AUDITORIA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204120/FISCALITAT
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA15Sap en què consisteix un pla de màrqueting.
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204103/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204118/MÀRQUETING
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204106/CIUTADANIA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204110/AUDITORIA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204120/FISCALITAT
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Sap en què consisteix un pla de màrqueting.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA16Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204103/MICROECONOMIA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204118/MÀRQUETING
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204106/CIUTADANIA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204110/AUDITORIA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204120/FISCALITAT
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204209/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204210/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204211/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204212/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204213/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204214/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204217/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204218/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de
l'empresa.

16204223/ANÀLISI DE DADES FINANCERES
 RA17Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204103/MICROECONOMIA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204107/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204108/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204111/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204112/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204113/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204118/MÀRQUETING
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204119/MACROECONOMIA MONETÀRIA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204102/DIRECCIÓ FINANCERA:FINANÇAMENT
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204109/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204114/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204115/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204106/CIUTADANIA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204110/AUDITORIA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204116/PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS II
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204120/FISCALITAT
    RA17 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món durant l’Edat Contemporània
(segles XVIII – XX)

16204301/TREBAL