2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1 Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
 C4 Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa