2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
   Contenidos
tema Subtema
Introducció
PART I. Mercats competitius
1. Mercat competitiu • Els incentius al intercanvi
• La demanda de mercat: consum, preus relatius i altres factors
• L’oferta de mercat: producció, preus i altres factors
• Equilibri i forces de mercat
• Estàtica comparativa: lleis de l’oferta i la demanda; elasticitat
• Avaluació de l’equilibri: excedent dels consumidors, excedent dels productors, eficiència
2. Mercats competitius intervinguts • Preus màxims i mínims
• Impost sobre la quantitat
• Incidència del impost sobre els consumidors i els productors
• Subvencions, subsidis, preus garantits
3. Mercats competitius globals • Integració d’un mercat petit al mercat internacional d’un bé
• Integració d’un mercat gran al mercat internacional d’un bé
• Aranzels, quotes, subvencions a l’exportació
PART II. Fallides de mercat
4. Béns públics • Els béns públics com a problema per als mercats
• Solucions a la insuficient provisió privada d’un bé públic
5. Externalitats • Les externalitats com a problema per als mercats
• Solucions
6. Informació incompleta • La manca d’informació com a problema per als mercats
• Solucions
7. Mercats no competitius • Competència imperfecta (causes: economies d’escala, barreres d’entrada)
• Monopoli
• Solucions (regulació, discriminació de preus)