2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA
   Contenidos
tema Subtema
CONCEPTES BÀSICS
1. Introducció
2. La demanda • Components
• Elasticitat
• Demanda de mercat
3. L'oferta • Components
• Elasticitat
• Oferta de mercat
4. L'equilibri de mercat • Equilibri i forces de mercat
• Estàtica comparativa
• Avaluació de l’equilibri: excedent dels consumidors, excedent dels productors, eficiència
5. La intervenció de l'Estat • Preus màxims i mínims
• Impost i subsidis sobre la quantitat
• Incidència sobre els consumidors i els productors
TEMES DE MICROECONOMIA
6. És positiva la globalització econòmica?
7. El problema de les externalitats
8. El problema dels béns públics
9. El problema de la informació incompleta
10. Hi ha sempre competència als mercats?