2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Continguts
Tema Subtema
CONCEPTES BÀSICS
1. Introducció
2. La demanda Components
Elasticitat
Demanda de mercat
3. L'oferta Components
Elasticitat
Oferta de mercat
4. L'equilibri de mercat Equilibri i forces de mercat
Estàtica comparativa
COMPORTAMENT DE CONSUMIDORS I PRODUCTORS
5. Fonaments de la demanda Restricció pressupostària
Preferències dels consumidors
Elecció del consumidor
6. Fonaments de l'oferta en un entorn competitiu Funció de producció i costos de produir
Maximització de benefici
Funció d'oferta d'una empresa competitiva
EFICIÈNCIA I BENESTAR
7. L'eficiència dels mercats Excedent del consumidor i del productor
L'eficiència del mercat
Eficiència i comerç internacional
8. La intervenció de l'Estat Preus màxims i mínims
Impost i subsidis sobre la quantitat
Incidència sobre els consumidors i els productors
9. Desigualtats de renda Mesures de la desigualtat
Polítiques per reduir la pobresa
ERRADES DE MERCAT
10. Externalitats Externalitats i ineficiències del mercat
Polítiques públiques dirigides a les externalitats
Solucions privades
11. Béns públics Diferents tipus de béns
La importància dels drets de propietat
12. El problema de la informació incompleta Diferents tipus de manca d'informació
Informació asimètrica