2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 1 3
Sessió Magistral
A1
37 44 81
Resolució de problemes, exercicis
A1
B1
C1
C4
13 45 58
Atenció personalitzada
B1
2 0 2
 
Proves pràctiques
A1
B1
C1
C4
4 0 4
Proves objectives de preguntes curtes
A1
B1
C1
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat