2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 1 2
Sessió Magistral
A1
21 52 73
Resolució de problemes, exercicis
A1
B1
C1
C4
16 40 56
Activitats d’auto seguiment
A1
B1
0 12 12
Atenció personalitzada
B1
1 0 1
 
Proves mixtes
A1
B1
2 0 2
Proves objectives de tipus test
A1
B1
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat